Dnes je: streda - 8.7.2020, Meniny má: Ivan

Úvod

Aktualizované: 07.07.2020

Návštevy: 40814

Fotografie z rokov 2014On-line: 9

Počet odkazov: 409 Počet komentárov: 759

Login:

Heslo:

členitosť územia geomorfologické členenie SR geomorfologické členenie CZ geomorfologické pojmy vznik pohorí zoznam geomorfologických celkov

Ľudia v minulosti verili, že hory sú domovom Bohov alebo démonov. Hory boli pre nich plné nebezpečenstiev, ktorým sa bolo potrebné vyhnúť a nie ich vyhľadávať. Každodenný život prinášal mnoho nebezpečenstiev a problémov, nebolo potrebné dobrovoľne vyhľadávať ďalšie. Posun Božstiev a démonov do mýtov však našťastie uvoľnil cestu obdivovateľom hôr, teda aj nám!

Pohoria môžu vznikať dvomi spôsobmi:

 1. Vplyvom pohybu litosferických dosiek a ich vzájomných zrážok dochádza k nárastu tlaku, ktorý má za následok vznik:
  • Príkrovové pohorie: Obrovský tlak vrásni a presúva horninové komplexy na značné vzdialenosti a nasúva na iné podložie v podobe veľkých ležatých vrás alebo platní.
  • Zlomové pohorie: Pretiahnutá vyvýšenina vzniká pohybom krýh zemskej kôry. Stredná kryha zaujíma relatívne najvyššiu polohu, okolité kryhy zaujímajú nižšie polohy. Medzi kryhami sú strmé zlomové svahy (napr. Tatry, Malá Fatra, Malé Karpaty...).
 2. Vulkanickou činnosťou. Vďaka posunu litosferických dosiek vzniká niekoľko vulkánov vedľa seba:
  • Stratovulkán: zložitý vulkanický kužeľ, ktorý vzniká striedajúcimi sa výlevmi lávy a vyvrhovaním pyroklastického materiálu. Na Slovensku majú stratovulkanickú stavbu napr. Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy, Poľana, Javorie, Vtáčnik, Vyhorlatské vrchy, Slánske vrchy. Ich prvotné sopečné tvary zotrela erózia a denudancia (zarovnávanie zemského povrchu).

Podľa tvarov chrbtov môžeme deliť pohoria na:

 • Hrebeňové
 • Chrbtové
 • Plošinové
 • Reťazovité
 • Skupinové

Podľa stavby môžeme deliť pohoria na:

 • Príkrovovo – vrásové pohoria
 • Vrásovo – zlomové pohoria
 • Vulkanicko – zlomové pohoria