Dnes je: štvrtok - 28.9.2023, Meniny má: Václav

Úvod

Aktualizované: 28.09.2023

Návštevy: 106142

Fotografie z roku 2015Akcie: 785 Foto galérie: 625 Videá: 266 Odkazy: 567 Komentáre: 1404

Login:

Heslo:

On-line: 2
vznik pohorí členitosť územia geomorfologické pojmy zoznam geomorfologických celkov geomorfologické členenie SK geomorfologické členenie CZ geomorfologické členenie AT
Názov Popis
Ploché Plošina

Plochý alebo mierne zvlnený povrch s prevládajúcou výškovou členitosťou do 30 m.

Planiny

Plochý povrch vo vyššej nadmorskej výške v oblasti vrchovín alebo hornatín s prevládajúcou výškovou členitosťou do 30 m.

Vhĺbené Kotlina

Výrazná zníženina obklopená zo všetkých strán vyšším reliéfom. Dno kotliny je ploché alebo mierne zvlnené.

Brázda

Výrazná relatívne úzka zníženina pretiahleho tvaru s plochým dnom, obmedzená na všetkých stranách vyšším reliéfom.

Brána

Tiahla zníženina spájajúca susedné geomorfologické jednotky (s vyšším reliéfom) väčšieho plošného rozsahu.

Úval

Zníženina pretiahleho tvaru, ktorá je na jednom alebo oboch koncoch otvorená. Široké dno má prevládajúcu výškovú členitosť do 75 m.

Vypuklé Pahorok

Je malých rozmerov s málo výrazným úpätím a s miernymi svahmi. Má relatívnu výšku do 150 m nad okolím.

Kopec

Neveľká vyvýšenina. Patrí sem aj zemná vyvýšenina, násyp alebo mohyla.

Kopa

Zaoblená vyvýšenina s kruhovým, eliptickým alebo mierne nepravidelným pôdorysom.

Vrch

Vyvýšenina väčších rozmerov vo vrchovine, spravidla s relatívnou výškou nad 150 m. Iní pojmom označujú nielen stredne veľké (150 - 300 m nad okolím) ale aj veľké vyvýšeniny (300 - 600 m nad okolím).

Hora

Les alebo vrch porastený stromami. Podľa iných zdrojov vysoký vrch s relatívnou výškou 300 - 600 m nad okolím.

Veľhora

Mohutná vyvýšenina s veľkou relatívnou výškou nad okolitým terénom, viac než 600 m.

Štít

Vrchol veľhory tvorený skalnými stenami a zložitejšími skalnými tvarmi.

Hrebeň

Tiahla vyvýšenina, ktorej dĺžka presahuje šírku, a ktorá má spravidla skalnatú vrcholovú časť.

Chrbát

Tiahla vyvýšenina, ktorej dĺžka presahuje šírku, s rôznymi sklonmi svahov a plochou zaoblenou vrcholovou časťou.

Ďalšie tvary Medzihorie

Územie vrchovinného alebo pahorkatinného rázu, ležiace v nižšej polohe medzi susednými hornatinami alebo vrchovinami.

Podhorie

Územie vrchovinného alebo pahorkatinného rázu, vývojovo spojené so susednou hornatinou.

Stredohorie

Všeobecné označenie územia hornatinného, prípadne vrchovinného rázu v centrálnej polohe.

Vyvýšenina

Územie s nadmorskou výškou väčšou ako je v jeho okolí.

Zníženina

Územie s nadmorskou výškou menšou ako je v jeho okolí, občas nazývaná depresia.

Ďalšie menšie tvary Roklina

Má úzke dno, bez riečnej nivy, strmé skalné steny, nevyrovnaný profil, množstvo vodopádov a obrích hrncov a ťažkú priechodnosť.

Tiesňava

Úzka, zovretá dolina s nevyrovnaným spádom a relatívne veľkým výškovým rozdielom. Je bez riečnej nivy.

Kaňon

Široká dolina s plochým dnom, vyrovnaným spádom a relatívne malým výškovým rozdielom medzi obomi koncami doliny. Má riečnu nivu. V SR sú dva kaňony - Kaňon Slanej a Kaňon Štítnika.

Bradlo

Kolmo vztýčený vápenec, ktorý vďaka svojej tvrdosti a odolnosti voči zvetrávaniu osamotene vystupuje z mäkších hornín.

POZNÁMKY:

ZDROJE: