Dnes je: piatok - 22.9.2023, Meniny má: Móric

Úvod

Aktualizované: 21.09.2023

Návštevy: 105682

Fotografie z roku 2015Akcie: 783 Foto galérie: 624 Videá: 266 Odkazy: 566 Komentáre: 1402

Login:

Heslo:

On-line: 2
vznik pohorí členitosť územia geomorfologické pojmy zoznam geomorfologických celkov geomorfologické členenie SK geomorfologické členenie CZ geomorfologické členenie AT

Členenie Slovenska podľa členitosti územia - medzinárodná klasifikácia

Názov Výšková
členitosť (m)
Popis
Rovina 0 - 30

Roviny sú vodorovné alebo mierne zvlnené územia. Najčastejšie sa vyskytujú na nivách riek v nížinách.

Pahorkatina Plochá 31 - 75

Pahorkatiny sú vypuknuté mierne až stredne zvlnené územia. Vyskytujú sa najmä na Podunajskej a Východoslovenskej nížine.

Členitá 76 - 150
Vrchovina Plochá 151 - 200

Vrchovina je vypuknuté členité územie. Nižšie vrchoviny sa vyskytujú najčastejšie v okrajových pásmach vysočiny vo výškach 300 - 500 m n. m.

Členitá 201 - 300
Hornatina Plochá 301 - 450

Hornatina je vypuknuté územie s veľmi členitým georeliéfom.

Členitá 451 - 600
Veľhornatina (Veľhory) nad 600

Územie s mimoriadne členitým georeliéfom. Niekedy sú veľhory spájané s nadmorskou výškou nad 1500, 1600, 2000 alebo 2500 m

POZNÁMKY:

Členenie Slovenska podľa členitosti územia - Slovenská klasifikácia

Názov Výšková
členitosť (m)
% z územia SR
Rovina 0 - 30

Nachádzajú sa prevažne v južných oblastiach pozdĺž riek Dunaj, Morava, Váh, Nitra a Bodrog. Zaberajú 24.8 % územia SR. Najväčšou rovinou je Podunajská rovina 3 500 km2 - Žitný ostrov a dolný tok Váhu.

Pahorkatina 31 - 100

Nachádzajú sa prevažne v nadmorských výškach 150 - 700 m n. m. Tvoria 15.8 % územia SR. Najrozsiahlejšou je Podunajská pahorkatina - 6 500 km2.

Vrchovina Nižšia 101 - 180

Vrchoviny tvoria najrozsiahlejšiu časť územia SR - nižšie vrchoviny 16.2 % a vyššie vrchoviny 26.3 % územia SR (spolu 42.5 %). Najrozsiahlejšou je Ondavská vrchovina - 1 800 km2.

Vyššia 181 - 310
Hornatina Nižšia 311 - 470

Nižšie hornatiny sú vo flyšových a sopečných pohoriach a tvoria 13.6 % územia SR. Vyššie hornatiny sú najmä v tatransko-fatranskej oblasti a tvoria 2.9 % územia SR.

Vyššia 471 - 640
Veľhornatina nad 640

Patria sem časti Tatier. Spolu tvoria 0.5 % územia SR.

POZNÁMKY:

Členenie Slovenska podľa nadmorskej výšky

Názov Nadmorská
výška (m n. m.)
Typy
georeliéfu
Popis
Nížina 95 - 300 Prevažne roviny a pahorkatiny

Je tvorená nespevnenými alebo málo spevnenými sedimentálnymi horninami. Obvykle ňou pretekajú veľké rieky svojimi dolnými tokmi, ktoré tu zanechávajú povodňové sedimenty. Nížiny bývajú najhustejšie zaľudnenou výškovou zónou. Nížiny mávajú maximálnu členitosť do 75 m. Nížiny tvoria 40.4 % územia SR.

Vysočina Nízka 301 - 800 Prevažne vrchoviny

Ideálna na ľahkú zimnú turistiku. Má členitosť nad 75 m. Tvorí 47.6 % územia SR.

Stredná 801 - 1500 Prevažne hornatiny

Ideálna kedykoľvek. Tvorí 11.3 % územia SR.

Vysoká 1501 - 2655 Prevažne veľhornatiny

Ideálna v čase otvorených turistických chodníkov. Tvorí 0.5 % územia SR.

POZNÁMKY: